VALLEY CRUISERS  LINEDANCE

02.02.2019

https://horndals-linedance.se

Hela familjen ska kunna ta del av våra aktiviteter. 

Vi fins med på Actiway och kurser och medlemsavgift går att betala in där:


Horndals Linedance

Horndals Line Dance bildades hösten 2019 och bedrev kurser i Line Dance i samarbete med Horndals Brukspark och Hede Bystuga. Under våren 2020 implemetarades Horndals Linedance i Valley Cruicers Ingeborgbo ( VCI ) och är i dag en undersektion till VCI.

Vår målsättning är att bedriva verksamhet för barn, ungdom och vuxna där alla ska kunna känna sig välkomman oavsett kön, ålder och etnicitet.

Vi strävar efter att att så många som möjligt ska kunna delta genom att erbjuda kurser i närområdet. avgifter till självkostnadspris och olika betalningsalternativ.