FIX OCH TRICKS

25.04.2020

LITE HJÄLPMEDEL NÄR DET GÄLLER ATT SERVA EN S 10

RPOkoderna finns att hitta i handskfacket.


Chassinumret finns på ramen framför höger bakhjul. På en del får man leta lite överallt.


Länkar för underhåll:

https://www.aa1car.com/index_alphabetical.htm

https://www.lmctruck.com/

https://www.c2cfabrication.com/collections/all/chevrolet+s-10

https://www.autozone.com/.   kopplingsschema
 
https://sfro.com/index.php/tips-fakta/bil/avgasregler-mm. ( kopiera och klistra in )

https://www.facebook.com/groups/S10sweden/permalink/3219813014793477/?sfnsn=mo

S10sweden/permalink/3219813014793477/?sfnsn=

https://www.usabilforum.se/search.phpst=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=S10+2%2C2L+-96

https://www.ebay.com/itm/384486250911?_ul=SE   manuaal PDF


Har någon lyckats bli av med "tjuvskyddet" med att den inte går att starta om man inte nyss tryckt på unlockknappen? Bilen dog mitt på motorvägen under färd och jag misstänker att tändningslåset osv bråkar med mig....gäller 2002:a

www.pcmforless.com


Kylning till servooljan. 

Det går även att göra en bypass med slang och slangklämmor. Det kan bli lite varmt sommartid men det går att förebygga. 

Till hood lights, sägs det. Inte original.
Till hood lights, sägs det. Inte original.

S 10


🧰⚒️🔧🛠️🧰 

Om ena cylindern har tagit semester kan det bero på att det finns en spricka i tändspolen.
Vid ventiljustering av självjusterande ventiler skruvar du bara fast ventilbryggorna och sätter tillbaka allt annat på plats och låter sedan ventilerna justera sig själva. Eventuellt tar du bort ventilkåpan ett par gånger och kollar så allt sitter fast.

SIGNS OF A FAULTY OR FAILING OXYGEN SENSOR

An oxygen sensor does not have to fail completely to give you problems. On the contrary, even a failing O2 sensor (sometimes called a "lazy" O2 sensor) may cause your car to have a few issues. If you notice any of the following signs, you may have a bad O2 sensor or one that is about to go bad:

  • An illuminated check-engine light
  • A rough engine idle
  • A misfiring engine
  • Worsening fuel economy
  • Failed emissions inspection

Even if your car's engine is not exhibiting any of the above oxygen sensor symptoms, it may still be time to replace your existing ones. In simple terms, O2 sensors are designed to wear out over time. As such, if your vehicle has driven 60,000 to 100,000 miles on with its existing sensors, depending on make and model, you may want to consider replacing its O2 sensors before they fail. Your vehicle's owner's manual may specify a service interval you better understand when to preventatively install new sensors.

The following parameters may be helpful guideline for when to replace your oxygen sensors:

  • Model years from the mid-1990s to present day, replace O2 sensors every 100,000 miles
  • Model years from the mid-1980s to mid-1990s with heated three- and four-wire sensors, replace O2 sensors every 60,000 to 70,000 miles
  • Model years from the mid-1970s to early 1990s with unheated one- and two-wire sensors, replace O2 sensors every 40,000 to 50,000 miles

DIAGNOSTIC PROCEDURES

If you suspect your car has an old, damaged or ineffective oxygen sensor, you can likely either confirm or dispel your suspicions with an OBD-II scanner. These scanners plug into your vehicle's computer and display diagnostic trouble codes. The exact error code for identifying a potentially faulty oxygen sensor, though, varies from vehicle to vehicle. Still, you should be able to glean enough information from the scanner's readout to determine if you have a sensor-related problem.

Nonetheless, you should realize that other problems may register the same diagnostic code as a faulty oxygen sensor. For example, you may have trouble with your vacuum system. As such, before replacing your O2 sensors, you likely want to inspect your vehicle's engine for other problems.


Hög HC kan bero på läckande spridare.

Om yttre remskivan eller kopplingen på ACkompressorn snurrar pulserande/ojämnt kan det vara bra att byta koppling.

Om overdrive inte går i när växellådan är varm kan lamellerna vara slut. Vid för lite olja kan det bli samma fenomen.  Kan även vara en defekt solenoid. När det gäller en automat så kan converten vara defekt. Eventuellt kan det vara enklast att byta låda. Och LockUp är INTE en växel.

Vill man byta ut stereon så är den skruvad bakom instrumentpanelen. Man får ta bort hela panelen för att komma åt skruvarna.

Startreläet sitter på startmotorn på -96 2,2

When people ask me why I keep building the S 10 Project they get the answer:

I mean I'm pretty cool but I want to get much cooler.....

MediumDutyTruckMPV.jpg

 https://i21.photobucket.com/albums/b283/Tims98SS/GMVINDecoders/1996Light-MediumDutyTruckMPV.jpg ( klipp ut och klistra in )