Styrelse

Ordförande                       Lars Sörfjäll

Sekreterare                       Sylvia Sörfjäll

Ledamot                           Barbro Persson 

                                           Katarina Söderström 

                                           Vakant
Suppleant.                        Vakant

Revisor.                              Vakant 

Chefsmekaniker               Lars Sörfjäll


 S 10 är en sektion under VCI.
Vid frågor kan ni maila:   
valleycruisersingeborgbo@outlook.com