APRIL


JANUARI 

Kallelse och dagordning inför årsmötet i februari:

Dagordning för årsmöte

Valley Cruisers Ingeborgbo

den 16 / 2 kl 17 på Åkullv 2

 1. Mötets öppnande.

 2. Fastställande av röstlängd.

 3. Val av 1 st protokolljusterare och 1 st rösträknare.

 4. Val av ordförande för mötet.

 5. Mötet utlysts på rätt sätt.

 6. Fastställande av dagordning.

 7. Fastställande av medlemsavgifter.

 8. Fastställande av verksamhetsplan.

 9. Val av:

  a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år

  b) 1 ledamot för en tid av 2 år

  c) 1 ledamot för en tid av 1 år

  d) 1 suppleant för en tid av 1 år

 10. Övriga frågor.

     11. Mötets avslutande.


DECEMBER 

Styrelsen önskar er alla en riktigt trevlig nyårshelg.

SEPTEMBER 

I Sverige finns möjligheten att ha körkort med villkoret alkolås. Villkoret innebär att den som dömts för rattfylleri kan fortsätta köra bil under förutsättning att man bekostar installationen av alkolås i sin bil och går på regelbundna medicinska kontroller. Under de senaste 10 åren har Transportstyrelsen beslutat om över 16 000 körkort med det. Det är flest i Europa.

En person som lämnar ett positivt utandningstest i en poliskontroll får sitt körkort omhändertaget direkt vid vägkanten. Transportstyrelsen återkallar därefter körkortet i minst 12 månader. Om återkallelsetiden är längre än 12 månader krävs nya godkända förarprov för att få körkort på nytt. Dessutom krävs alltid ett körkortstillstånd efter rattfylleri och ett sådant beviljas inte om man inte kan uppvisa läkarintyg som visar att man inte har alkoholproblem.

– Att bli av med sitt körkort kan ofta få allvarliga följder för det privata livet. Du kanske förlorar ditt jobb, du får svårt att bo kvar där du bor på landet osv. Alkolåset ger människor en möjlighet att fortsätta köra bil trots rattfylleri, men då krävs det att du ställer upp på de ganska tuffa krav vi ändå ställer, säger Ted Snölilja, alkolåssamordnare på Transportstyrelsen.

För det finns en möjlighet för en rattfyllerist att behålla sitt körkort. Sedan 2012 är det möjligt att ha kvar körkortet men med villkoret alkolås. Kravet är att man bekostar och installerar ett alkolås i sin bil och går på regelbundna medicinska kontroller. En möjlighet som många väljer. Idag ansöker och beviljas cirka var fjärde rattfyllerist om alkolåsvillkor och under de senaste 10 åren har över 16 000 personer valt den lösningen.

Villkorstiden sätts idag till ett eller två år, den högre tidsgränsen om det rör sig om grovt rattfylleri eller om det har skett vid upprepade tillfällen.

Ungefär 8 av 10 av de som påbörjar alkolåsprogrammet genomför det och återfår därefter ett ovillkorat körkort efter villkorstiden.

För personer med alkoholproblem ställs också krav på totalt fem läkarintyg under och även efter villkorstidens slut.


JULI

Bred odelbar last

nya krav på utmärkning

transport av tunna lastenheter omfattas nu av föreskrifterna

transport på fredagar efter klockan 15.00 är tillåtet

ny bestämmelse vad gäller lyktor

bilaga 1 har ändrats så att föreskrifterna inte kan tillämpas för färd genom Muskötunneln när bredden överstiger 310 centimeter

en ny bilaga 2 med exempel på hur utmärkning ska vara utförd

ett antal vägsträckor i bilaga 1 har tagits bort.

Lång odelbar last

nya krav på utmärkning

ändrad omfattning från "allmän väg" till "väg som inte är enskild"

ny bestämmelse vad gäller lyktor

borttaget vändningskrav

ett antal vägar i bilaga 1 har tagits bort

en ny bestämmelse som säger att föreskrifterna inte är tillämplig på de vägar inom Stockholms kommun som kommunen är väghållare för, förutom de vägar och områden som framgår av den nya bilaga 2.

De nya föreskrifterna har även fått ett antal förtydliganden och nya allmänna råd.


– Syftet har varit att underlätta för de som ska tillämpa föreskrifterna. De äldre föreskrifterna gjorde även skillnad på olika sorters last, exempelvis tunna lastenheter. Transport av sådan last krävde tidigare alltid dispens från väghållare. I arbetet med de nya föreskrifterna har vi hanterat odelbar last lika, oavsett vad det består av, säger Pär Ekström.


Träder i kraft den 1 september


MAJ  

Mopedbilen ska framföras på väg och får ej köras på cykelbana. Fordonet ska vara registrerat och ha trafikförsäkring. Däremot ställs inga krav på besiktning och mopedbilsägaren behöver inte heller betala fordonsskatt. Till skillnad från moped klass 1 krävs inte hjälm.

Fråga: Jag har en avtagbar dragkrok till min Honda CR-V. Nycklarna har jag slarvat bort och åkte därför på ombesiktning. Jag använder inte dragkroken eftersom jag inte är bra på att backa med släp. Så min fråga är om grannen helt enkelt får dyrka upp låset och slänga dragkroken och jag leva vidare utan? Alltså måste jag ha en fungerande dragkrok till en bil med avtagbar dragkrok eller kan man välja att vara utan?

Helena

Svar: Nej, det är inte riktigt så enkelt.

 • 1. Sedan 1 september 2013 behöver bilen i samband med eftermontering inte genomgå en registreringsbesiktning för kroken om den monteras på en EU-typgodkänd personbil eller lätt lastbil. Kravet är att kroken är typgodkänd och avsedd för just den bilen samt att den monteras på ett fackmässigt sätt och enligt bil- och kroktillverkarens anvisningar samt att uppgift om bilens maximala släpvagnsvikt finns angivet i registreringsbeviset.
 • 2. Om ovan beskrivning gäller din bil, det vill säga att dragkrok inte är registrerad på din bil, så kan också dragkroken demonteras utan att man behöver omregistrera bilen. Men finns det uppgift om "kopplingsanordning" måste bilen omregistreras.
 • 3. Om din bil har en löstagbar dragkrok ska den tas med till kontrollbesiktningen och eventuell nyckel till dragkroken ska också finnas tillgänglig. Då kontrolleras att din dragkrok går att sätta fast och ta bort och att nyckellås fungerar.

Å andra sidan går det förstås att demontera hela fästet också till en demonterbar dragkrok om förutsättningarna under punkt 1 och 2 föreligger. Problemet med att demontera en dragkrok på en modern bil kan bli att bilens elektronik, som känner av när ett släp är kopplat till bilen och då exempelvis kopplar bort de bakre sensorerna, börjar krångla. Kablage till släpvagnskopplingen måste också hanteras så att inte andra problem, typ kortslutning, senare uppstår.

Varför finns demonterbara dragkrokar över huvud taget? Jo, därför att vid en krock bakifrån kan den "mjuka" uppbromsningen i karossen försämras och orsaka större risk för nackskador om man har en fast monterad dragkrok. Och så vill ju många inte ha en ful krok som sticker ut från bakvagnen när draget inte behövs! 


APRIL 

Avgiften för att använda Transportstyrelsens sms-tjänster tas bort. Samtidigt får tjänsterna ett nytt nummer. Det nya numret är 71640.

Fram tills nu har det kostat 3 kronor att beställa ett sms med fordonsinformation. Transportstyrelsen tar nu bort kostnaden och i samband med det får tjänsterna ett nytt nummer. (Teleoperatörens avgifter kan fortfarande tillkomma.)

Det nya numret 71640 gäller från och med den 27 mars 2023.

Transportstyrelsens sms-tjänster

Vem äger fordonet?

Sms-tjänst som visar kortfattad ägar- och fordonsinformation. Skicka registreringsnumret till 71640. Du får inom kort ett svars-sms med informationen.

Besiktningsuppgifter

Sms-tjänst som visar besiktningsuppgifter för ett visst fordon. Skicka bes.registreringsnumret till 71640 (alltså exempelvis bes.MLB912). Du får inom kort ett svars-sms med informationen.


FEBRUARI

Kallelse och dagordning till Årsmöte för

Valley Cruisers Ingeborgbo

Onsdag 16 februari 2023 kl 18 på Åkullv 2

Ordförande inleder mötet.

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet

5. Mötet utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

a) styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

b) styrelsens förvaltningsberättelse för 2022

c) revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2022

d) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Fastställande av medlemsavgifter

8. Fastställande av verksamhetsplan samt budget

9. Val av:

a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) en ledamot för en tid av ett år en ledamot för en tid av två år

c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år

10. Ordförande tackar för ordet


DECEMBER

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi tackar för det gångna året och hoppas på att det kommande året blir minst lika bra.


OKTOBER 

Tips inför besiktningen av A-traktor

Den 20 maj 2018 börjar nya regler gälla vilket innebär att A-traktorer måste besiktas vartannat år. Om A-traktorn inte är kontrollbesiktad under perioden 1 januari 2018 - 19 maj 2018 inträder körförbud den 20 maj 2018.

A-traktorer genomgår samma besiktning som vanliga personbilar med några undantag.

Ska du bygga en a-traktor klicka här

- En sak som skiljer sig från den vanliga kontrollbesiktningen är att vi kontrollerar att fordonet inte går att köra fortare än cirka 30 km, berättar Morgan Isacsson, ansvarig för kontrollbesiktning på Bilprovningen. En annan skillnad är att vi inte gör någon avgasmätning.

Kontrollbesiktningen omfattar allt från bromsar, styrning, hjulupphängning till att varningstriangel finns i fordonet.

- Givetvis kontrollerar vi även att lampor och säkerhetsbälten fungerar, fortsätter Morgan.


MAJ

Studentflak och karnevalståg

Vid studentfirande och karnevaler hör det ofta till festligheterna att färdas i utsmyckade fordon av olika slag. Normalt sett får man inte färdas på flak eller släp. Men om kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter.

Detta gäller vid färd på flak eller släp:

 • Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.
 • Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.
 • Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.
 • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.
 • Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:

 • Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
 • Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
 • Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.
 • Högsta hastigheten är 20 km i timmen.
 • En "flakvärd", som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Polisen ska meddelas

Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade.


APRIL 

Förbud mot dubbdäck på vissa platser

Förbud mot dubbdäck gäller på vissa gator i några städer. Där tillåts endast friktionsdäck. De som eventuellt bryter mot reglerna riskerar böter på 1 000 kronor. Mer information om vad som gäller i olika städer finns i de lokala trafikföreskrifterna.

Undantag från användning av vinterdäck

Det finns ett antal undantag från kravet på vinterdäck, till exempel för färd till besiktningsföretag och för fordon som är äldre än trettio år. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats.


MARS 

Lär dig mer om hur du ska göra vid en trafikolycka

Du ska inte annat än i nödfall flytta en skadad. Bara om det finns risk för brand, explosion eller påkörning eller om den skadade på annat sätt är utsatt för livshotande fara bör du flytta en skadad person. Transport till sjukhus bör ske i ambulans. När du haft del i en trafikolycka ska du också "medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder" (2 kap 8 § Trafikförordningen). Det innefattar bland annat att varna andra fordonsförare, och att i övrigt försöka trygga trafiksäkerheten på platsen.

Om du blivit inblandad i en trafikolycka måste du också, på uppmaning av annan person som haft del i olyckan eller vars egendom skadats, uppge ditt namn och din adress samt lämna upplysningar om händelsen. Om egendom skadats och det inte finns någon som kan ta emot uppgifter och upplysningar ska du så snart som möjligt underrätta ägaren eller Polismyndigheten. (2 kap 8 § Trafikförordningen)

Om en person genom olyckan har fått mer än obetydliga skador ska du snarast underrätta Polismyndigheten.

Smitning
Om du som vägtrafikant avlägsnar dig från platsen för en trafikolycka som du haft del i utan att ha fullgjort dina skyldigheter, kan du dömas för det brott som i dagligt tal kallas "smitning" (5 § i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott). För den som kör ett motordrivet fordon gäller bestämmelsen i trafikbrottslagen även om trafikolyckan har inträffat på annan plats än på väg, till exempel i terräng eller i ett parkeringshus. Gäller det en parkeringsskada kan uppgiftsskyldigheten fullgöras genom att du sätter ett meddelande på det skadade fordonet med ditt namn, adress och telefonnummer. Parkeringsskador hör till de vanligaste smitningsfallen.


Studie: Bensinens bly har sänkt befolkningens IQ

2022-03-16 11:48John Edgren

Nu straffas vi för de många år som bly tillsattes i bensin. Enligt en studie har hälften av USA:s befolkning fått en sänkt IQ till följd av utsläppen.

Det var på 1920-talet som man insåg att bly höjde bensinens oktantal och var skonsamt för motorerna. Men medvetenheten om ämnets skadliga inverkningar kom tidigt.

Trots det ökade mängden bly i bensinen under 60-talet, för att sedan nå sin absoluta topp på 70-talet. Det först 1996, ett knappt år efter Sverige, som USA helt fasade ut blytillsatser i bensin - och nu visar sig konsekvenserna.

Forskare vid Florida State University har granskat tidigare utförda mätningar av blyhalter i blodet hos barn i USA, och ställt siffrorna mot blytillsatserna i bensin samt befolkningsdata. Studiens slutsats är att de amerikaner som är födda innan utgången av 1996 har utsatts för skadliga nivåer av bly under barndomen, vilket bland annat kan påskynda hjärnans åldrande. Det rapporterar Interesting Engineering.

Folk födda på 60- och 70-talet mest drabbade

Enligt forskarna gäller det med största säkerhet för de som är födda under 60- och 70-talet. Deras studie hävdar att omkring halva USA:s befolkning har exponerats för så höga nivåer av bilarnas bly att tungmetallen har gjort dem dummare. Enligt forskarnas beräkningar var över 170 miljoner levande amerikaner drabbade av problemet under mätåret 2015.

Då hade gruppen tillsammans tappat 824 miljoner IQ-punkter, vilket i snitt ger en förlust på 2,6 IQ-punkter per person. Men för de födda under mitten- till sent 60-tal kan förlusten vara upp till 5,9 IQ-punkter, respektive 5,7 mellan 1971-1975.

Det innebär att en betydande grupp riskerar att trilla under ett IQ på 75, vilket forskarna klassar som att man har ett mentalt handikapp. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

CarUp

Trots att elbilsförsäljningen slår rekord i Sverige finns ingen särskild kontroll av elbilar i besiktningen. Reglerna har inte ändrats sedan 1980-talet. Nu kräver branschen en ändring. - Vi skulle vilja kontrollera elbilar på ett bättre sätt ur ett säkerhetsperspektiv, säger Tord Fornander som är ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.Reglerna för vad som kontrolleras under besiktningen har inte ändrats sedan slutet av 1980-talet. Moderna säkerhetsfunktioner och elbilar får därför inte någon specifik kontroll. Nu kräver branschen nya regler som är anpassade efter de nya elektriska fordonen som nu dominerar bilförsäljningen i Sverige.- Vi skulle vilja kontrollera grundläggande moderna säkerhetsfunktioner så att vi kan säkerställa att dessa fungerar och vi skulle vilja kontrollera elbilar på ett bättre sätt ur ett säkerhetsperspektiv. Det är en hygienfaktor att Sverige som trafiksäkerhetsförebild i världen har besiktningsregler anpassade till den moderna fordonsflottan, säger Tord Fornander som är ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.MSB presenterade förra året en studie över riskerna med bränderi el- och hybridfordon. I en genomgång av händelserapporterna för åren 2018, 2019 och 2020 har 34 bränder eller tillbud i el- eller hybridbilar identifierats. Under samma period har det på motsvarande sätt brunnit i cirka 415 fossildrivna personbilar, där batterier, laddare eller elledningar varit inblandade i brandförloppet. Det finns betydligt färre el- och hybridbilar, så enligt MSB är det inte någon högre brandrisk jämfört med fossildrivna bilar. Det som oroar bilprovningsbranschen är vad som händer när bilarna åldras, när elkomponenter och utrustning slits. De vill nu ha nya regler för el- och hybridbilar. I Norge undersöks batterierna för att hitta synliga fysiska skador och läckor, inklusive lock, kablar, kyl/värmesystem och varningsanordningar. Kablar i drivsystemet måste kontrolleras avseende skador och att de är säkert monterade och skyddade. Laddningskabeln ska kontrolleras avseende skador. Bilens elkontakt och lock bör kontrolleras avseende skador och överhettning.


FEBRUARI

SFRO 

Transportstyrelsen har släppt en uppdatering av sina regler, som började gälla 20170526, där man tagit bort kravet på stänkskärmar på bilar av årsmodell 1952 och äldre. Ändringen heter TSFS 2017:60, och den tar bort 4§ i kapitel 17 i TSFS 2013:63, vilket betyder att skärmkravet försvinner för dessa årsmodeller. Amatörbyggt fordon bedöms tills vidare behöva skärmar även om vi förstås jobbar på möjligheten att köra skärmlöst även med de byggena. https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_60.pdf


JANUARI

 Fyrhjuling

De fordon som allmänt kallas fyrhjulingar kan se relativt lika ut, men har helt olika regler. Du som förare måste känna till både vilket sorts fordon du kör och vilka regler som gäller.

Med fyrhjuling menas här ett fordon som föraren sitter grensle på och som har ett styre, en eventuell passagerare sitter bakom föraren.

Mycket förenklat är all körning på barmark i terräng med motordrivna fordon förbjuden, även om de flesta fyrhjulingar är konstruerade för att klara terrängkörning. Det finns några undantag från förbudet mot terrängkörning på barmark. Det kan vara tillåtet att köra i terräng om du:

 • utför viss yrkesutövning, till exempel är läkare eller veterinär
 • hämtar fälld björn, älg, hjort eller vildsvin
 • arbetar inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djur
 • utför skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller friluftsområden.

Speciella regler gäller för fjällområden. I vissa typer av områden fattar kommunen eller länsstyrelsen beslut om särskilda regler.

Läs mer om terrängkörning på barmark på Naturvårdsverkets webbplats.

Bra att veta om fyrhjulingar

En fyrhjuling kan vara av olika fordonstyp, beroende på vad den är registrerad som. De vanligaste typerna av fordonsslag är:

 • Terränghjuling
 • Motorcykel
 • Moped
 • Traktor
 • Motorredskap

Du ska använda hjälm när du kör en fyrhjuling som räknas som terränghjuling, motorcykel, moped eller traktor b. Hjälmkraven för terränghjuling och traktor b är nya från 1 januari 2016.

- En A-traktor är per definition ett fordon som genom sin konstruktiva hastighet inte får gå fortare än 30 km/h på horisontell väg. Om du manipulerar fordonet så att det går fortare spelar det ingen roll att det är registrerat som A-traktor, då är det inte längre en A-traktor utan en bil. Det innebär i förlängningen att försäkringen inte gäller då fordonet inte är den traktor du försäkrade. I stället framförs ett oregistrerat, obesiktat och oförsäkrat fordon utan körkortsbehörighet för fordonet. Brottsrubriceringen är olovlig körning


DECEMBER 

Styrelsen önskar er en trevlig jul och ett gott nytt år. 

Mönsterdjup

Mönsterdjup vid sommarväglag

Däck ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. Tänk på att mönsterdjupet bör vara minst 3 mm för att ge bra friktion vid fuktig vägbana.

Mönsterdjup vid vinterväglag

Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december-31 mars om det är vinterväglag. Däcken ska då ha ett mönsterdjup på minst 1,6, 3 eller 5 millimeter, se tabellen nedan:

Fordonstyp Mönsterdjup
Lätta fordon och personbilar* 3 millimeter
Tunga bilar** 5 millimeter
Tunga släpvagnar*** 1,6 millimeter

* Personbil klass I, lätt lastbil, lätt buss och husbil med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon

**Lastbil, buss och personbil klass II med totalvikt över 3,5 ton.

*** Släpvagnar med totalvikt över 3500kg.

Inga krav på att däck ska vara nya

Det är viktigt att ha ett bra mönsterdjup och dubbutstick men det finns inget ålderskrav för däck. Vid de undersökningar som har gjorts har man inte kunnat se någon tydlig försämring av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper


November 

A-traktor

A-traktor är ett motordrivet fordon som består av en ombyggd bil. Den är ursprungligen tänkt att dra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Numera används A-traktorn, som ofta kallas EPA, främst som ett transportmedel av ungdomar. Här beskriver vi vad som gäller och ger tips om vad du bör tänka på.

Den 15 juli 2020 ändrades kraven för A-traktorer

Kravet på att fordonets hastighet på lägsta växeln ska vara högst 10 km/h vid 2/3 av ursprungsmotorns maximala varvtal har tagits bort. A-traktorns högsta hastighet får fortfarande vara högst 30 km/h.
Det innebär att du som berörd A-traktorägare inte längre behöver ansöka om dispens.

Det här gäller för A-traktorer

 • A-traktorns konstruktiva hastighet är högst 30 km/h. Det betyder att den inte får vara konstruerad för att köra fortare än så på horisontell väg.
 • För att köra A-traktor krävs ett körkort med AM-behörighet, det vill säga körkort för moped klass I (ibland kallat moppekörkort), eller ett traktorkort. Du får också köra A-traktor om du har ett körkort med någon annan behörighet.
 • Åldersgränsen för att ta AM-körkort är 15 år och för traktorkort är den 16 år.
 • Fordonet ska vara utrustat med en så kallad LGF-skylt baktill, som talar om att traktorn är ett långsamtgående fordon.
 • Alla A-traktorer ska besiktas. När en bil byggs om till A-traktor ska den genomgå en registreringsbesiktning för att godkännas innan den tas i trafik. Därefter ska den regelbundet genomgå kontrollbesiktningar. Frågor om hur du bör bygga din A-traktor eller vad som kan godkännas i registreringsbesiktningen besvaras direkt av besiktningsföretagen.

Tänk på detta när du kör A-traktor

 • Det är inte tillåtet att manipulera en A-traktor för att fordonet ska gå fortare än 30km/h. Om du kör en A-traktor vars konstruktiva hastighet är ändrad, riskerar du att dömas för olovlig körning med böter och spärrtid på körkortet samt indraget körkortstillstånd. Under vissa förutsättningar kan även dina föräldrar dömas för tillåtande av olovlig körning. Men framför allt utsätter du både dig själv, dina passagerare och andra trafikanter för fara.
 • Du har ansvar för dina passagerare. Använd alltid bilbälte om det finns och se till att dina passagerare också gör det.
 • För att begränsa antalet passagerare är det inte tillåtet att ha baksäte i en A-traktor.
 • Håll så långt till höger som möjligt om du ser att någon vill köra om. Om körbanan är smal, krokig eller har mötande trafik ska du underlätta omkörning genom att sänka farten eller köra åt sidan så snart det blir möjligt.

A-traktor, EPA eller traktor a?

Nyregistrering av EPA-traktorer upphörde år 1975 och ersattes då fullt ut av A-traktorer. Men många säger fortfarande EPA-traktor, fast de egentligen syftar på en A-traktor.

Den principiella skillnaden är att A-traktorn måste vara konstruerad för en maxhastighet av 30 km/h plus/minus tio procent, medan EPA-traktorn skulle vara konstruerad med ett visst utväxlingsförhållande (10:1). En EPA får dessutom inte köras fortare än 30 km/h.

Inte heller A-traktor och traktor a är samma sak. En A-traktor är en bil ombyggd till traktor medan en traktor a är en långsamtgående traktor. Däremot klassas A-traktorn som en traktor a, eftersom hastigheten är tekniskt begränsad till en lägre hastighet än 40 km/h. Traktorer som är konstruerade för en högre hastighet än så klassas istället som traktor b.

Stora delar av dagens A-traktorregler är närmare 20 år gamla. Indelningen i traktor a och traktor b tillkom 2016.


Oktober 

Medicinska krav

Det är bara den som uppfyller de medicinska kraven - som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten - som kan få körkortstillstånd. Det ställs som regel högre krav för körkort med behörighet för tung lastbil och buss.

När du ansökt om körkortstillstånd gör vi en bedömning av om du uppfyller de medicinska kraven för att ha körkort. Ifall du har någon sjukdom eller om det finns någon annan orsak som gör att vi behöver göra en medicinsk utredning, kan vi kräva att du skickar in ett särskilt läkarintyg för det. I så fall meddelar vi dig vilken typ av intyg du ska skicka in och när du senast behöver skicka in det.

Sjukdomar och medicinska förhållanden som kan kräva utredning

ADHD, autism och liknande diagnoser

Om du till exempel har ADHD, autism eller liknande diagnos är det i de flesta fall inga problem att få körkortstillstånd. Men du behöver lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för din diagnos, vilket vi meddelar dig när du ansökt. För intyget finns det en blankett för ADHD med mera som läkaren kan fylla i.

Diabetes

Om du har diabetes och använder något läkemedel för det, behöver du skicka in ett läkarintyg. För intyget finns det en blankett för diabetes som läkaren kan fylla i. Om du endast behandlas med kost behövs inget läkarintyg.

Använder du insulin kan du oftast inte få körkortstillstånd för tung lastbil och buss.

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya krav för körkort vid diabetes, läs mer om de nya kraven.

Syn

Det krävs att du har minst 0,5 i synskärpa när du ser med båda ögonen (binokulärt). Ska du ta körkort för lastbil eller buss måste du ha minst 0,8 i synskärpa i det bästa ögat och 0,1 i det sämre ögat. Du får använda glasögon eller kontaktlinser.

Vid vissa ögonsjukdomar eller andra förhållanden som kan påverka synen, till exempel dubbelseende, synfältsdefekter och nattblindhet, krävs intyg av en specialist i ögonsjukdomar. I de fall du behöver skicka in ett intyg finns det en blankett för syn som läkaren kan fylla i.

Epilepsi

Vid diagnosen epilepsi krävs oftast att du har varit anfallsfri det senaste året för körkort för moped klass I, motorcykel eller personbil. För körkort för lastbil eller buss får du inte ha haft något anfall under de senaste tio åren. Under den tiden får du inte heller ha haft någon behandling med läkemedel mot epilepsi.

Oftast kräver vi att du skickar in ett särskilt läkarintyg.

I särskilda fall kan du som inte uppfyller kraven på tio års anfallsfrihet utan epilepsiläkemedel beviljas undantag, det gäller under förutsättning att ingen läkemedelsbehandling mot epilepsi förekommer.


FELPARKERING

Nu kan felparkeringsavgifter som inte betalats ge användningsförbud. Förbudet inträder när den totala avgiftsskulden uppgår till mer än 5 000 kronor och sex månader har passerat sedan hela skulden skulle ha betalats. Transportstyrelsen har i oktober förenklat för fordonsspekulanter att kontrollera om ett fordon är belastat med användningsförbud.

- För den som ska köpa en begagnad bil kan e-tjänsten bidra till att minimera risken för att begagnade fordon med användningsförbud säljs vidare till ovetande köpare. Det gör det även möjligt för fordonsägare att regelbundet och på ett enkelt sätt kontrollera status för sitt fordon. Och det bidrar i förlängningen till att andelen fordon med användningsförbud på vägarna kan minska, säger Magnus Svensson, projektägare på Transportstyrelsen.

Ett användningsförbud innebär konkret att fordonet inte får köras. Det ger också polisen rätt att beslagta registreringsskyltarna om fordonet påträffas på väg. Skyltarna behöver inte återlämnas förrän hela skulden är betald. Förbudet inträder när den totala skulden överstiger 5 000 kronor och minst sex månader har gått sedan beloppet skulle vara betalt. För att göra det enkelt att kontrollera om det finns användningsförbud har Transportstyrelsen nu utökat informationen i e-tjänsten Fordonsuppgifter samt i appen Mina fordon.

- Centralt är att användningsförbudet ligger kvar tills hela skulden är betald. Och det gäller även om fordonet byter ägare. Som ny ägare blir du aldrig betalningsskyldig men du kan inte använda fordonet. Därför är det viktigt att kontrollera med oss innan ett bilköp. Och nu har vi gjort det betydligt enklare att genomföra den kontrollen, säger Magnus Svensson.

Andra avgifter och skatter som kan leda till användningsförbud är obetald fordonsskatt, infrastrukturavgift, trängselskatt och vägavgift.


SEPTEMBER 

Varning - dina ljus kan vara sämre än du tror

Din bil kan ha sämre ljus än du tror. Nu kan det vara hög tid att lära sig hur det fungerar - och att göra någonting åt det. Rolf Kivisalu på Mekonomen i Luleå guidar dig och reder ut begreppen.

TweetaRekommenderaMejla

En lampa mattas av med tiden och lyser allt sämre. Det här är sällan något man tänker på att åtgärda, en glödlampa byter man i regel först när den går sönder och slocknar helt.

- Det kan vara svårt att märka att ljuset mattas av, man upplever kanske inte att man har ett så dåligt ljus som man faktiskt har. Och eftersom det blivit krångligt att byta lampor på många moderna bilar byter man inte förrän man verkligen måste, säger Rolf Kivisalu.

Stora skillnader

Nu under höst- och vinterhalvåret kan dock friska lampor göra stor skillnad. Det handlar om att se ordentligt på mörka vägar och om att själv synas i alla tänkbara väder.

- Man får inte byta styrka på sina lampor, men om man känner att ljuset inte är tillräckligt bra så finns det bättre lampor att köpa. Det finns lampor med standardwatt som lyser betydligt mer, till exempel Osram Night Breaker. Här har vi också ett vitare ljus som underlättar på blöt och mörk asfalt, säger Rolf.

Varför underlättar ett vitare ljus?

- Ett gulare ljus försvinner mer. Det vitare påminner mer om dagsljus och gör att man uppfattar fler detaljer.

Hur är det när man har xenonlampor då? Mattas de också av med tiden?

- Ja, även där kan man behöva byta. När de är nya ger de ett kallt vitt sken och ju närmare slutet de kommer blir de mer och mer lila i färgen. Det kanske du har tänkt på när du mött bilar i mörkret och deras strålkastare ser lila ut? Då är det definitivt dags att byta.

Helljusen då, är det samma sak där?

- Ja, så är det. Helljusen får man konvertera till xenon. Då får man betydligt mer ljus än med en standardlampa.

Är en xenonkonvertering av helljuset till och med ett alternativ till extraljus?

- Det beror nog lite på var man bor och vilka behov man har. Bor man söderut och kör mest mellan städer kan det vara bättre att konvertera helljuset till xenon. Uppåt i landet där vi kör i riktigt mörker skulle jag nog rekommendera extraljus


AUGUSTI 

Janne Karlssons (en av de drabbade importörerna) inlägg...
Mer information , uppdatering i Länsstyrelsens Prejudikat eftersträvande och PLANERADE angrepp mot vårt rullande kulturarv , folkrörelse , mm som i vårt land är otroligt stort . Minst halva Sveriges befolkning är engagerade i detta kulturarv på det ena eller det andra sättet .
I denna EG förordning som tjänstemännen på Länsstyrelsen använder sig av i deras Planerade angrepp så står det klart och tydligt : Biljett 4 Fordonet uppfyller uppställde kriterier för undantag från krav i förordningen genom att enligt ELV-direktivet inte omfattas av definitionen på avfall. Kort beskrivet rör det sig då om veteranfordon, historiska fordon minst 30 år gamla; eller fordon med samlarvärde; eller avsedda för museer som förvaras på ett miljöanpassat och förnuftigt sätt, antingen i körklart skick eller isärplockade i delar som inte omfattas av definitionen på avfall enligt direktiv 75/442/EEG. Till detta kommer även att importören enligt miljöbalkens krav (SFS 1998:808) 2 kap förutom miljöanpassad och förnuftig förvaring behöver kunna styrka att fordonet får fortsatt miljöanpassad och förnuftig hantering.
Men kan ni tänka er , De påstår att vi inte har bevisat att detta är Veteran , Historiska samlarbilar 30år eller äldre !!
Utöver detta påstår de även : Importören har inte kunnat visa att fordonen förvaras förnuftigt och miljöanpassat i körklart skick eller isärplockade delar anser Länsstyrelsen inte att de uttjänta fordonen som importerats kan anses vara sådana veteranbilar som kan undantas från att klassificeras som avfall. Tvärtom talar fordonens skick för att det inte är fråga om veteranbilar utan avfall.
Det är på denna nivån våra skatteavlönade myndighetspersoner jobbar utan tjänstemannaansvar när dessa istället ska hjälpa samhällsmedborgarna .Och som sagt när en myndighet i det trygga landet Sverige angriper dig står du helt Rättslös utan Rättshjälp från ditt försäkringsbolag och måste själv betala alla Advokatkostnader , avgifter , hyror för våra bilar där de står på terminalen sen Mars i detta fallet .Läs och ta in detta även om du inte är engagerad i fordonshobbyn , rullande kulturarvet !!
Här är ett svar på mina FB inlägg från en som förstått fullt ut vad detta handlar om .
Det myndigheter och domstolar oftast håller på med har inget med rättssystemet att göra. Det kallas ordbajsa när man försöker kringgå lagen. I det här fallet så kan jag på det bestämdaste säga att de har ordbajsat. För man kan inte säga att bara för att man tycker att en bil är i dåligt skick så är det avfall. Frågan är vad en bil ska användas till. Om en bil ska räknas som avfall så måste den som påstår det kunna visa att bilen inte ska användas till något. I det här fallet så ska bilarna användas i syfte till renovering. Då är det omöjligt att få det till avfall. För man renoverar inte avfall. För avfall är en slutdeportering. Det är alltså inte bilens skick som avgör om det är avfall utan syfte med bilen vad den ska användas till. Avfall blir det först när man inte har något syfte med en bil. För det finns bilar i bra skick som lämnas som avfall till slutdeportering för de inte betingar något värde vare sig ekonomiskt eller tidsmässigt när man ansett att modellen gått ut. Den som avgör syftet till vad en bil ska användas till är bara den som står som rättmätig ägare på den som kan avgöra den saken. I det här fallet så måste länsstyrelsen i så fall kunna bevisa att ägaren eller ägarna till bilarna inte har något syfte med dem eller att deras syfte är osant. Och det är nästintill omöjligt för länsstyrelsen. Som det blivit nu så har länsstyrelsens tjänstemän och jurister agerat diktatoriskt. Som fan läser bibeln kan det beskrivas som, där man "(idiomatiskt) genom att medvetet misstolka eller snedvrida något för att passa sitt eget mål eller synsätt. Då har man brutit emot grundlagen regeringsformen 1 kap 9 § om saklighet och opartiskhet, där länsstyrelsen tjänstemän samt jurister har agerat osakligt och partiskt. Det i sin tur gör att det här kan inte annat än anses som planerat, och det får inte myndigheter eller domstolar göra, och att planera något som bryter emot lagar och förordningar i tjänsteutövning räknas alltid som grovt tjänstefel. Och grovt tjänstefel är det fängelsestraff på. Det är uppenbart att man planerat att tolka lagar fel för att nå ett eget mål eller synsätt. För man kan inte säga att det är en tolkningsfråga om det är avfall när man uteslutit grunder för om det är avfall eller inte, nämligen vad syftet är för föremålet, i det här fallet bilarna. Och då kan man heller inte säga att det här är inte är planerat ifrån länsstyrelsen sida. Slut på diskussionen.

JULI


JUNI


MAJ


 

 APRIL

BÖTESPRISER

Kod Gärning Belopp
200A Avgasrör saknas/bristfällig/ej anordnat på föreskrivet sätt 500:-
201A Backningsanordning saknas/ur funktion 500:-
202A Backspegelutrustning saknas/bristfällig 500:-
203A Bilbälten saknas/bristfälliga/utan upprullningsdon (personbil och lätt lastbil) 1500:-
204A Brandsläckare saknas/av ej godkänd typ (buss) 500:-Bromsutrustning mm
205A Färdbroms ej effektiv (bil) 3000:-
205E Färdbroms ej effektiv (släpvagn) 3000:-
206A Parkeringsbroms ej effektiv 500:-
207A Reservbroms ej effektiv 500:-
208A Defroster saknas/ej effektiv 500:-Övriga förseelser mm
209A Däck med fel dimension/belastningsvärde/ annan otillåten däcksutrustning 500:-
210A Däck med hål/skåra/annan skada, som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation 3000:-
211A Däck med otillräckligt profildjup (bil) 1200:-
211E Däck med otillräckligt profildjup (släpvagn) 1200:-
212A Något men ej alla däck dubbade (personbil, lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton) 1000:-
213A Dubbade däck under otillåten tid 500:-
214E Däck ej dubbade på släpvagn (Släpvagn som dras av personbil/lätt lastbil/buss med totalvikt högst 3,5 ton som har dubbade däck) 1000:-
215A Hastighetsmätare saknas/ur funktion 500:-
216A Identifieringsmärkning saknades/bristfällig 500:-
218A Kopplingsanordning otillfredsställande 3000:-
219A Körriktningsvisare saknas/ur funktion/ bristfälliga/ej anordnade på föreskrivet sätt 500:-
220A Larmanordning/ljudanordning/lykta för utryckningsfordon saknas/bristfällig 1000:-
221A Larmanordning/ljudanordning/lykta anbringad på annat fordon än utryckningsfordon 1000:-
222A Ljuddämparen saknas/ej effektiv 500:-
223A Ljudsignalanordningen saknas/ur funktion/ bristfällig 500:-
224A Styrinrättningen ej effektiv 3000:-
225A Stänkskydd saknas/bristfälliga på (aktuella hjul anges) 500:-
226 Utgått 2011-09-01
227A Vindrutespolare saknas/ej effektiv 500:-
228A Vindruta saknas/bristfällig 500:-
229A Vindrutetorkare saknas/ej effektiv 500:-
230 Underkörningsskydd saknas/bristfälligt
A Tung lastbil 500:-
E Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) 500:-
231 Sidoskydd saknas/bristfälligt
A Tung lastbil 500:-
E Släpvagn (med totalvikt över 3,5 ton) 500:-
232A Stöldskydd saknas/bristfällig (på bil) 500:-
233 Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) saknas/ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
I Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden
A Buss/lastbil (vars längd överskrider 6 meter) 1000:-
B Släpvagn 1000:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C Buss/lastbil (vars längd överskrider 6 meter) 500:-
D Släpvagn 500:-
234 Lykta/lyktor baktill saknades/ ur funktion/ bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges.
I

Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden


A båda baklyktorna saknas/ur funktion 1600:-
B en baklykta saknas/ur funktion 1000:-
C fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
D båda stopplyktorna saknas/ur funktion 1000:-
E fel i andra fall betr stopplykta/stopplyktor 500:-
F skyltlykta 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
G båda baklyktorna saknas/ur funktion 800:-
H ena baklyktan saknas/ur funktion 500:-
J fel i andra fall betr baklykta/baklyktor 500:-
K båda stopplyktorna saknades/ur funktion 500:-
L fel i andra fall betr stopplykta/-or 500:-
M skyltlykta 500:-
235 Reflexanordning(ar) saknades/av ej godkänd typ/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
A vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1000:-
B i andra fall 500:-
236A Varningstriangel saknas vid färd 500:-
237 Lykta/lyktor/strålkastare framtill saknades/ ur funktion/bristfällig(a)/av ej godkänd typ/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt
Anm: aktuellt fel anges
I

Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden

A saknades/ur funktion 1600:-

B fel i andra fall 500:-
II Vid färd under andra förhållanden än i punkt I angivna
C saknas/ur funktion 800:-
D fel i andra fall 500:-
238 Lykta/lyktor framtill på släpvagn saknas/ av ej godkänd typ/
ur funktion/bristfällig(a)/ej anordnad(e) på föreskrivet sätt (Släpvagn med större bredd än 160 cn)
A Vid färd under mörker/gryning/skymning/ särskilt svåra väderförhållanden 1000:-
B i andra fall 500:-
239A Bilen utrustad med lykta/strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
240A Bilen utrustad med anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt/vitt ljus bakåt 500:-
241A Fordon försett med delar/tillbehör som förbjudits av Vägverket 500:-
242A Användande av fordon med fordonsdelar/ fordonstillbehör av ej godkänd typ/ej märkt på föreskrivet sätt

 

Efterfordon

Vad är ett efterfordon?

Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller ett terrängsläp men som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller terrängmotorfordon. Ett efterfordon är inte avsett för att frakta gods. Exempel på efterfordon:

 • tryckluftskompressor
 • skylift
 • kioskvagn

Vissa fordon som saknar fjädring är klassificerade som efterfordon trots att de är avsedda för transport av visst gods. Det gäller

 • båttransportvagnar
 • husvagnar
 • tankvagnar.

Ingen registrering eller besiktning behövs för efterfordon

Efterfordon behöver inte registreras och har ingen registreringsskylt, till skillnad från släpvagnar som måste registreras och kontrollbesiktas.

Inga särskilda körkortskrav

Det finns inga särskilda körkortskrav för efterfordon som kopplas till bil, på det sätt som det finns för bil och släpvagn. När det gäller efterfordon är det enbart dragfordonet som avgör vilken körkortsbehörighet som gäller. Om du kör en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg krävs körkort med behörighet B. Kör du ett tyngre fordon krävs körkort med behörighet C1 eller C.

Tillåten bredd

På gator och allmänna vägar får fordonsbredden inklusive last vara högst 260 cm. Lasten får skjuta ut högst 20 cm utanför fordonet. Om lasten är odelbar, till exempel en båt, får bredden vara upp till 310 cm, förutsatt att ekipaget är utmärkt enligt Transportstyrelsens föreskrifter 2010:141. Om lasten är bredare krävs dispens som du kan ansöka om hos Trafikverket.

Bruttovikt

Om efterfordonet saknar bromsar, får bruttovikten inte överstiga dragfordonets bruttovikt. (Bruttovikt på ett efterfordon är vad fordonet väger inklusive last.)

Begränsad hastighet

Efterfordonet får dras i högst 30 km/timmen.

Övriga krav för efterfordon

Körkortskrav: Du behöver ha rätt behörighet för det fordon som drar efterfordonet, t ex B för personbil.

Registreringsskylt: Nej.

Kontrollbesiktning: Nej.

Fordonsskatt: Nej.

Trafikförsäkring: Nej.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73), och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Så här ansöker du

Kommunerna är den myndighet som prövar ansökan och utfärdar eventuella parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansökan om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.


Undantag från trängselskatt

Trängselskatt tas ut för bilar, även för samtliga miljöbilar. Med bil avses personbil, lastbil och buss. Övriga fordonsslag (t.ex. släp, traktorer och motorredskap) är undantagna.

I lagen om vägtrafikdefinitioner (2001:559) definieras en bil på följande sätt:

"Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar."

Följande fordon är automatiskt undantagna från trängselskatt:

 • utryckningsfordon
 • bussar med totalvikt av minst 14 ton
 • diplomatregistrerade fordon
 • motorcyklar
 • militära fordon.

MARS


JANUARI 


DECEMBER 
Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul
Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul

  NOVEMBER 

Undantag från krav på vinterdäck

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:

 • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
 • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
 • Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
 • Om däcken har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre, enligt uppgift i vägtrafikregistret.
 • För anläggningsarbete eller liknande, vid körning med tung lastbil
 • Om fordonet brukas av försvaret, det vill säga Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

Annonsbladet 2011
Annonsbladet 2011